617 Miller Avenue, East New York, NY

617 Miller Avenue, East New York, NY, USA

Không được xếp hạng từ: đánh giá số
0/5
số% khách giới thiệu

Phòng ngủ

3

Toilet

2

Diện tích đất

658 m2

Vị trí

New York, USA

Mô tả

This multifamily located in Eastern Brooklyn, New York, NY 11207 is currently for sale for $3,400. 617 Miller Avenue is a – square foot multifamily with 3 beds and 2 baths that has been on Estately for 0 days. This multifamily is in the attendance area of P.S. 013 Roberto Clemente, Performing Arts And Technology High School, Captain Vernon A. Richards High School, World Academy For Total Community Health, High School For Civil Rights, J.H.S. 292 Margaret S Douglas, W H Maxwell Career And Technical Education High School, The School For Classics An Academy For Thinkers, Brooklyn Democracy Academy, and Metropolitan Diploma Plus High School.

Vị trí

Đánh giá

0/5
Không được xếp hạng
Dựa trên Số đánh giá
Tuyệt vời
0
Rất tốt
0
Trung bình
0
Kém
0
Kinh khủng
0
Không có đánh giá
Bạn phải đăng nhập để viết đánh giá
$3,400

Thông tin liên hệ:

Elaine Smith

SĐT: 7182765665

$3,400
0 Reviews

Elaine Smith

SĐT: 7182765665