Search for space

Bộ lọc khác
Amenities

Tìm thấy

Từ 1 - 9 trên 80 Kết quả
30 tỷ
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
5 3 95 m2
6 tỷ 500 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 2 23 m2
6 tỷ 800 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
5 3 3 45 m2
17 tỷ
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
67 m2
4 tỷ 650 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 4 48 m2
3 tỷ 850 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
2 44 m2
28 tỷ
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
161 m2
44 tỷ
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
140 m2
15 tỷ 500 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
4 36 m2