790 Glenmore Avenue, Cypress Hills, NY

790 Glenmore Avenue, Cypress Hills, NY, USA

Không được xếp hạng từ: đánh giá số
0/5
số% khách giới thiệu

Phòng ngủ

7

Toilet

5

Diện tích đất

932 m2

Vị trí

New York, USA

Mô tả

This multifamily is located in Eastern Brooklyn, New York, NY 11208. 790 Glenmore Avenue is a – square foot multifamily with 7 beds and 5 baths that has been on Estately for 0 days. This multifamily is in the attendance area of P.S. 345 Patrolman Robert Bolden, J.H.S. 302 Rafael Cordero, Vista Academy, Liberty Avenue Middle School, Transit Tech High School, The School For Classics An Academy For Thinkers, W H Maxwell Career And Technical Education High School, World Academy For Total Community Health, Captain Vernon A. Richards High School, and Performing Arts And Technology High School.

Vị trí

Đánh giá

0/5
Không được xếp hạng
Dựa trên Số đánh giá
Tuyệt vời
0
Rất tốt
0
Trung bình
0
Kém
0
Kinh khủng
0
Không có đánh giá
Bạn phải đăng nhập để viết đánh giá
$1.25 M

Thông tin liên hệ:

Nathalie Jerez

SĐT: 7184645800

$1.25 M
0 Reviews

Nathalie Jerez

SĐT: 7184645800